Maszyny Rolnicze używane

www.siewniki.info.pl Budowa siewnika zbożowego

...czyli z czego zbudowany jest siewnik rzędowy i jak działa ta maszyna rolnicza?

Jak działa siewnik zbożowy?

Siewnik zbożowy SULKY, jak wskazuje na to nazwa, służy do wysiewu różnego rodzaju zbóż. Siewniki mogą wysiewać takie zboża jak: pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, itp. Siewniki mogą również wysiewać takie rośliny jak rzepak, bobik, groch, kostrzewa a nawet kukurydza na kiszonkę. Rzędowy układ sekcji wysiewających umożliwia równomierne rozłożenie wysiewanych ziaren w glebie, a przez to zachowanie zadanej siewnikowi obsady.

Do opisania budowy siewnika zbożowego posłużę się materiałami firmy SULKY.

Dostępne w Polsce siewniki zbożowe SULKY można podzielić na różne grupy:

- mechaniczne siewniki zbożowe typu zawieszanego,

- mechaniczne siewniki zbożowe typu nabudowanego,

- pneumatyczne siewniki zbożowe typu zawieszanego (siewniki z mechanicznym rzędowym podziałem ziarna i z jego pneumatycznym transportem),

- pneumatyczne siewniki zbożowe typu nabudowanego (siewniki z mechanicznym rzędowym podziałem ziarna i z jego pneumatycznym transportem),

- pneumatyczne siewniki zbożowe typu przyczepianego (siewniki z mechanicznym rzędowym podziałem ziarna i z jego pneumatycznym transportem).

Popularną kategorią jest także podział na siewniki zbożowe stopkowe (na redlicy stopkowej) i siewniki talerzowe (na redlicy talerzowej).

Siewniki można również podzielić na:
- siewniki zbożowe uniwersalne (siewnik generalnie do wysiewu wszelkich rodzajów zbóż),
- siewniki zbożowe do siewu uproszczonego (przygotowanie gleby i wysiew w jednym przejeździe, zwykle na polach z warstwą mulczową),
- siewniki zbożowe do siewu bezpośredniego (siewnik sieje w najtrudniejszych warunkach polowych, najczęściej w ściernisko).

Siewniki można połączyć z agregatami biernymi lub bronami wirnikowymi. Powstają wtedy agregaty uprawowo-siewne. To optymalne rozwiązanie. Do dyspozycji są agregaty: Cultiline VR (bierny) i Cultiline HR (aktywny).

Siewnik zbożowy zawieszany

Na dalszych stronach zostały omówione następujące elementy siewników zbożowych:

>> Aparaty wysiewające
>> Redlice stopkowe
>> Redlice talerzowe
>> Skrzynia przekładniowa
>> Ścieżki technologiczne
>> Znaczniki przejazdów
>> Znaczniki przedwschodowe

>> Elektronika

>> Zagarniacz
>> Kółka ugniatające

Zapraszam również do odwiedzenia polskiej strony Producenta maszyn rolniczych SULKY: siewniki zbożowe SULKY oraz strony importera tych maszyn w Polsce: www.korbanek.pl{jcomments on}

Piękny plon...

{jcomments on}