Siewnik: Redlice stopkowe w siewniku zbożowym

Redlice stopkowe to klasyczne rozwiązanie w siewnikach zbożowych. Redlice mogą być rozmieszczane w dwóch lub w trzech rzędach. Na fotografii poniżej widać dwa rzędy redlic. siewnika zbożowego Sulky Tramline CE (nabudowanego na bronie wirnikowej Sulky). Wolna przestrzeń między rzędami redlic wynosi 300 mm, co umożliwia ominięcie grudek ziemi, kamieni i resztek roślinnych, chroni sprężyny, przeguby, wytłumia drgania sekcji podczas siewu na wysokiej prędkości roboczej oraz daje możliwość wysiewu o wąskim międzyrzędziu (takich upraw jak len albo w przypadku wysiewu traw na łąkach).

Redlice stopkowe siewnika zbożowego

Na ilustracji powyżej, oprócz redlic i ramion mocujących sekcje wysiewające, widać również tylny zagarniacz z rzędem zębów prostych.

Budowa redlicy stopkowej

Budowa redlicy stopkowej, stosowanej w siewnikach zbożowych SULKY.

Klasyczna redlica stopkowa może być przezbrojona w opcjonalne wyposażenie, dopasowane do warunków lub rodzaju wysiewu. W przypadku gleb piaszczystych, w sytuacji, gdy brzegi bruzdy zbyt szybko się zasypują lub gdy istnieje konieczność wykonania tzw. siewu wstęgowego o szerokości 6 cm, redlicę można wyposażyć w nakładkę UNIBAND, wykonaną ze stali nierdzewnej (na ilustracji poniżej):

Nakładka na redlicę stopkową do siewu wstęgowego

Powyżej: Nakładka UNIBAND na redlicę stopkową do siewu wstęgowego

Istnieje również możliwość ograniczenia głębokości wysiewu redlicy stopkowej. W tym celu redlicę należy przezbroić (doposażyć) w płozę ograniczającą głębokość wysiewu. Dzięki płozie uzyskuje się lepszą kontrolę głębokości roboczej na glebach lekkich lub mozaikowych. Płozę, dzięki prostej regulacji, można szybko i precyzyjnie ustawić oraz zamontować i zdemontować w razie potrzeby:

Płoza ograniczająca głębokość wysiewu redlicy stopkowej

Powyżej: Płoza ograniczająca głębokość wysiewu redlicy stopkowej

Dzięki różnym możliwym przezbrojeniom siewniki zbożowe mogą być dopasowane do praktycznie wszystkich warunków siewu i stosowanych upraw.{jcomments on}