Ścieżki technologiczne (ścieżki dla późniejszych przejazdów ciągnika z maszyną pielęgnacyjną, Tramline System)

Ścieżki technologiczne (tzw. ścieżki przejazdowe albo Tramline System) na siewnikach zbożowych są konieczne do zapewnienia późniejszych, swobodnych przejazdów pozostawionymi śladami przez ciągnik rolniczy z maszyną pielęgnującą (np. opryskiwacz lub rozsiewacz nawozów, np. Sulky DPX Platinium). Podczas wyznaczania ścieżek technologicznych blokowane są kółeczka aparatów wysiewających. Na zdjęciu poniżej widać dwa aparaty kołeczkowe, które zostaną zblokowane. Dzięki temu na tych dwóch sekcjach nie będzie wysiewane ziarno, nie będzie przez to wschodów i pozostawiony zostanie "ślad" dla przejazdów kołami ciągnika rolniczego. Ścieżki technologiczne - przejazdowe - są zakładane tylko w tych przejazdach, gdzie jest to konieczne. Ma to ścisły związek z szerokością roboczą używanego opryskiwacza lub rozsiewacza do nawozów. Ścieżki mogą być więc wyznaczane co któryś przejazd na polu (np. co trzeci albo co piąty). Dzięki ścieżkom technologicznym ciągnik nie niszczy uprawy a przejazdy są łatwiejsze.

Ścieżki technologiczne siewnika zbożowego

Powyżej: aparaty wysiewające i elementy blokujące (w kolorze turkusowym) ruch aparatów kołeczkowych. Te elementy blokowane są widełkami widocznymi na ilustracji poniżej. Na zdjęciu widać również obudowę aparatów wysiewających i część inżektorową, dzięki której ziarno dostaje się bezpośrednio do tub prowadzących ziarno w siewniku zbożowym do samych redlic (stopkowych lub talerzowych), a stamtąd wprost do gleby.

Ścieżki technologiczne siewnika zbożowego

Powyżej: po lewej stronie widać siłownik elektryczny. Tłoczysko siłownika wysuwa się wraz z czerwonym ogranicznikiem, powodując przesunięcie wodzika (drążka) i zamocowanych na nim widełek blokujących poszczególne kółka aparatów kołeczkowych (najczęściej po 2 sekcje z prawej i z lewej strony siewnika, opcjonalnie jest możliwe wysprzęglenie po 3 sekcje z obu stron maszyny - zależy to oczywiście od szerokości stosowanego ogumienia na współpracującym ciągniku lub ciągniku używanym podczas zabiegów pielęgnacyjnych).

Rozdzielacz Sulky Medion

Powyżej: skrzynka rozdzielająca urządzenia elektronicznego Sulky Medion, którego jedną z funkcji jest wyznaczanie ścieżek przejazdowych. Rozdzielacz otrzymuje impuls elektryczny ze skrzynki elektronicznej Sulky Medion, który uruchamia siłownik elektryczny (przedstawiony na wcześniejszej ilustracji). Skrzynka Sulky Medion zlicza składanie znacznika przejazdów (na siewniku znajdują się czujniki, również połączone z urządzeniem elektronicznym). Cykle przejazdowe powtarzają się. Tabela określająca zaprogramowanie skrzynki elektronicznej (Sulky Medion, Sulky Ultron lub Sulky Vision) została przedstawiona poniżej:

Tabela ustawień ścieżek technologicznych (przejazdowych)

Od lewej strony w tabeli znajdują się: szerokość pracy siewnika, szerokość robocza belki opryskiwacza, konieczność rozpoczęcia pierwszego przejazdu siewnikiem w uruchomionym wysiewem ziarna tylko na połowę szerokości pracy maszyny, podział na wyznaczanie ścieżek symetrycznych (SY) i asymetrycznych (AL), a następnie cyfry do zaprogramowania na urządzeniu elektronicznym. Weźmy przykład siewnika 6 metrowego (np. Sulky Reguline Solo) a szerokość belki opryskiwacza 18 m. Pierwsza cyfra do zaprogramowania (po prawej stronie wyświetlacza to 3 (oznacza to, że co trzeci przejazd będą wyznaczane ścieżki przejazdowe, ta cyfra nie będzie się zmieniać podczas pracy). Druga cyfra do zaprogramowania to 2 (oznacza ona, że siew rozstanie rozpoczęty od tej właśnie cyfry, ta cyfra będzie zliczać przejazdy w cyklu 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3, itd.). Tak więc w naszych przejazdach będą się pojawiać następujące odczyty:

Pierwszy przejazd - cyfry 3 - 2 (wszystkie sekcje wysiewające na siewniku sieją).

Drugi przejazd - cyfry 3 - 3 (po dwie sekcje wysiewające z każdej strony siewnika zostają zablokowane i nie ma na nich wysiewu, wtedy wyznaczane są ścieżki technologiczne).

Trzeci przejazd - cyfry 3 - 1 (wszystkie sekcje wysiewające na siewniku sieją).

Czwarty przejazd - cyfry 3 - 2 (wszystkie sekcje wysiewające na siewniku sieją).

Piąty przejazd - cyfry 3 - 3 (po dwie sekcje wysiewające z każdej strony siewnika zostają zablokowane i nie ma na nich wysiewu, wtedy wyznaczane są ścieżki technologiczne).

Szósty przejazd - cyfry 3 - 1 (wszystkie sekcje wysiewające na siewniku sieją).

i tak dalej, i tak dalej (zmienia się tylko cyfra zliczająca przejazdy)

Widzimy więc, że w przejeździe z cyframi 3 - 3 znajdujemy się dokładnie pośrodku późniejszego przejazdu ciągnika z opryskiwaczem o belce 18 metrów.

Podczas wyznaczania ścieżek technologicznych można również użyć opcjonalnych znaczników przedwschodowych, które znaczą ślad dla przejazdów w chwili, gdy wyznaczane są ścieżki przejazdowe opisane powyżej. Usprawnia to pracę, gdy wykonywany jest oprysk przed fazą wschodów danej uprawy.{jcomments on}